сряда, 24 май 2017 г.

НАЙ-БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ


На Ангел Джендема 

ѣ Ѫ–
вие сте старите ни къщи
с тайни проходи, стълбища, балкони. 
Разрушиха ви
и настаниха духовете ви
в А, Е, Я стандартни блокове. 

ѣ–
под твойта двойна стрѣха заседаваше 
комитетът на българското единство. 
Сега на твое мѣсто
възникна позволено Я,
а срещу него
се гордее диалектно Е.
Сега България е разделена
на хляб и хлеб,
на мляко и млекò,
на няма и на нема... 

Ѫ–
ти бе сѪдба и пѪт за нас.
И съсѪд на кръвта ни!
Ти беше храмът за независима България.
Но рухна...
Като кѪтник те извадиха.
Сега пред мен е зяпнало от изненада
А-то
на четА.
И нахално ми отвръща
Я-то
на летЯ.
Букви заместители
са сградите на нашите умствени предградия. 

Мисълта ни се засели 
в Едипови
жилищни комплекси: 
нови
като новини,
грозни
като угризения. 


1988