събота, 12 октомври 2019 г.

НЕСТИНАР       …докато те спаси пречистващият огън,
      където в стъпка влизаш ти – като танцьор…

       Т.С.Елиът “Четрири квартета”


Влизам в огъня с танцова стъпка.
Животът е танц в пламъци.
Животът е танц на пламъци.
Най-пламенните танци
свършват бързо.

После — хилядолетия пепел.
Хилядолетия мрак.
Каменните въглища 
са се подготвяли хилядолетия
за огъня в твоя бащин дом...

Животът е жертвоприношение.
Поне в нашя свят — 
в света на космически
студ и мрак. 
В света на самотата.

Вярвам,
че ако вярвам,
животът не е само пепел, 
а жертвоприношение     тунел
към света на Светлината.
вторник, 1 октомври 2019 г.

Epistula ex pontoОктомври се завръща  на брега,
 
а птиците заминават.

Черните им редици в небето  --

писмо от Черно море.