събота, 7 септември 2019 г.

СТЕНИ И МОСТОВЕ - 2СТЕНИ

Берлинската стена, 
която можеше да стреля, но накрая
беше разбита с чук,
пазеше гражданите на Източния лагер
да не избягат от рая. 

Великата китайската стена 
пазеше китайския рай 
от варварски нашествия.
Макар че не спря Чингиз Хан.

Стената на плача,
стената на вековете
приема писмени молитви…

На стената във Фейсбук 
общуваме като затворници,
които си говорят 
през зида на килията 
и се търсят с поглед през ключалката. 
Има ли някой там? 


МОСТОВЕ
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
           Et nos amours
          Guillaume Apollinaire Le Pont Mirabeau

Мостът Мирабо
мостът на съединените ръце
над непрестанно изтичащото време
е неръкотворен паметник
на нашите любови.

Балканският мост
над Дрина, над Дунав
или онзи с трите арки в легендата за Албания
е мост между Изток и Запад,
в който строителите са вграждали живи
съпруги и деца…

След дъжда
в прозореца на тъмната ми стая
видях дъгата слънчев мост,
по който искам да се върна
в родната страна.